De missie van projectteam Mizizi was “Mensen in Afrika in staat stellen zichzelf te
voorzien van een voldoende gevarieerde maaltijd”. Om dit te bereiken zijn zij een
samenwerking aangegaan met Stichting Dordrecht-Dordrecht. Deze stichting stelt
mensen in Dordrecht, Zuid-Afrika in staat, een eigen moestuin op te zetten.
Team Mizizi heeft middels donaties en het verkopen van duurzame (december)
cadeautjes 6508,87 euro binnen gehaald. 325 gezinnen kunnen een jaar lang
zaaigoed, tuingereedschap en scholing krijgen om zo hun moestuin aan te leggen
en te onderhouden en kunnen hiermee een gevarieerde maaltijd samenstellen.

Bekijk hier hun facebookpagina.