RestartIT gaat de verspilling van bruikbare materialen tegen.
Ze streven naar een waarin bewuster met de langdurige bruikbaarheid van materialen wordt
omgegaan door laptops en computers in Nederland een tweede leven te geven. Het team heeft 1000 laptops en computers ingezameld. Een deel van de laptops en computers is gegaan naar stichting “De vrolijkheid”, naar de daklozenkrant en naar stichting “ Tools to Work”. Een deel van de laptops is gerecycled door IT donations
waardoor deze weer bruikbaar waren en gedoneerd zijn aan de asielzoekerscentra in Nederland, via het COA.

Bekijk hier hun video.