Omdat deze projectgroep denkt dat eten verbroedert hebben zij Eat & Meet opgezet.
Hun eigen uitgiftepunt van Rechtstreex met een sociaal karakter. Ze hebben ervoor
gekozen om mensen, die op dit moment om wat voor reden dan ook niet volop
deelnemen aan de maatschappij, te betrekken bij het opzetten van dit uitgiftepunt van
Rechtstreex en bij de organisatie van de activiteiten rondom lokaal eten. Zo creëerden
zij ontmoetingen die anders misschien niet zo gemakkelijk plaats zouden vinden.
Eat & Meet heeft een grote bijdrage geleverd bij de werving van 5 nieuwe afgiftepunten
van Rechtstreex in Utrecht. Daarnaast hebben zij bijgedragen aan tenminste 90 nieuwe
internetaanmeldingen voor Rechtstreekx.