Henny wilde in het traineeship mensen stimuleren om met elkaar te delen. Zij heeft
hiertoe een weggeefcafé georganiseerd in januari 2015. Een prachtig, mooi en lokaal
initiatief. 156 mensen bezochten het weggeef café en een totaal van 230 mensen
heeft met elkaar gedeeld!