Powerhouse

PowerHouse had als doelstelling om op de slotdag 50 powervrouwen gekoppeld te hebben aan 50 kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen hebben zij minstens drie inspirerende ontmoetingen gehad waarbij het kind persoonlijke aandacht krijgt en nieuwe plekken leert kennen. Powerhouse wil mensen in hun kracht zetten zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Powerhouse zoekt verbindingen tussen krachtige rolmodellen en kwetsbare groepen omdat zij geloven dat je elkaar kunt inspireren en stimuleren door je talent optimaal te benutten het maximale uit jezelf te halen.

Powerhouse heeft in totaal 60 vrouwelijke rolmodellen bereikt en 47 kinderen. 7 partnerorganisaties hebben zich aangesloten bij Powerhouse en 6 inspirerende ontmoetingen zijn door hen georganiseerd. Na het afronden van het traineeship heeft deze projectgroep er voor gekozen hun project door te zetten om op zoek te gaan naar nog meer verbindingen tussen rolmodellen en kwetsbare groepen