WeConnect

WeConnect heeft statushouders en Nederlanders met elkaar in verbinding gebracht. Dit hebben ze gedaan door inspirerende trainingen aan te bieden aan een diverse groepmensen, waarvan minimaal 60 statushouders. Deze trainingen zijn het begin geweest van een traject waarin de deelnemers in kleine groepjes een sociaal maatschappelijk project op hebben gezet. De trainingsdag gaf alle deelnemers de kans hun netwerk te verrijken en een concreet begin te maken aan een wereld-verbeterend project. Op deze manier hopen zij de wereld een beetje mooier te maken en anderen te stimuleren dat ook te doen!